Conflict management: fight, flight or freeze?
Categorieën

Wat doe jij als je geconfronteerd wordt met conflict?

A: Je gaat in de tegenaanval. (fight)
B: Je vlucht weg.(flight)
C: Je klapt volledig dicht. (freeze)

In mijn geval: absoluut B of C. De reden is heel simpel.